L’entrevista


Projecte Reciclos entrevista Jordi Oliveras
Projecte Reciclos entrevista Jordi Oliveras

Tirgi és la planta de reciclatge a Celrà que porta el control de qualitat del pilot de reciclatge d’envasos: RECICLOS.


Com ha contribuït RECICLOS al reciclatge d’envasos?

Projecte-Reciclos-millora-reciclatge
Reciclos millora la qualitat del reciclatge d’envasos

Aquesta iniciativa demana a l’usuari identificar-se amb el codi QR. El que hem observat als 1rs resultats de RECICLOS, es que el % d’impropis ha disminuït.

Com que la generació del residu es pot vincular amb un habitant, aquest, procura fer-ho millor, augmentant així, la qualitat del reciclatge.
A la comarca del Pla de l’Estany el percentatge d’impropis és d’un 32%. Això vol dir que el ciutadà recicla amb més consciència i llença l’adequat.
I amb RECICLOS ha millorat a un 22% a l’àrea analitzada.

Per què és tan important fer una bona separació dels residus?

És important que la gent separi bé a l’origen. És important que l’habitant:
> estigui disposat i conscient per reciclar. Els envasos poden tenir una 2º vida i és important alhora reduir la petjada que es deixa al medi ambient.
> recicli el millor possible, perquè sinó, acaba contribuint que el seu ajuntament tingui més despesa en reciclatge.
> classifiqui els residus a la fracció que pertoca, perquè facilita que les plantes de reciclatge puguem fer més bé la nostra feina i puguem millorar la qualitat i la quantitat del producte reciclat.

 

Projecte Reciclos recollida a Tirgi
Projecte Reciclos recollida a Tirgi

Quin és el procediment habitual a la planta d’envasos?

Arriba el camió que ha fet la recollida selectiva d’envasos i se li aplica un control d’entrada on a través del pes i amb criteris visuals es valora la descarrega dels envasos. A partir d’aquí si compleix el nivell d’impropis, el residu passa a ser tractat a la planta.

>>> En un primer pas del circuit que faran, si extreu els impropis. Els impropis són tot aquell material que no hauria d’arribar a la planta de reciclatge.

De mitjana a les plantes sol haver-hi un 30% d’impropis, i aquests s’han de retirar perquè sinó al següents processos de la planta podrien provocar embussos, averies i dificulten el tractament dels envasos. Els impropis més habituals són paper/cartró, vidre i plàstics que no són envasos, però també s’arriba a trobar runa, petits electrodomèstics, sabates….

>>> A partir d’aquest pas hi ha un seguit d’elements: electroimants, corrents de Foucault, sensors òptics i diferents sistemes electrònics i mecànics, que segreguen els envasos, per a poder-los agrupar segons tipologia de material.

>>> A part de tota la maquinaria, hi ha una control de qualitat manual d’operaris acaben de garantir la correcta separació del residu.

 

Projecte Reciclos bosses a Tirgi
Projecte Reciclos analitza les bosses a Tirgi

Quin és el procediment per analitzar les bosses de RECICLOS?

Igual que abans. La diferència es que es substitueix el control inicial d’impropis per un control específic de cada bossa, que és analitzada per una tècnica de medi ambient, que valida a nivell visual si l’aportació compleix el nivell acceptable de residu.

Projecte-Reciclos-bosses-a-Tirgi-2Projecte-Reciclos-bosses-a-Tirgi-2
Control específic de cada bossa de RECICLOS

La tècnica escaneja i analitza bossa per bossa per obtenir uns resultats clars de la quantitat d’impropis i la tipologia que hi ha hagut a la descarrega. D’aquesta forma s’obtenen resultats a un nivell real de la capacitat i qualitat del reciclatge de l’àrea geogràfica analitzada, en aquest cas Fontcoberta.

 

El reciclatge necessita més innovació i més tecnologia?

El factor principal és l’humà. Per més inversió i mitjans que es posin a disposició, la persona és la clau. També cal dir, que en els últims anys s’ha fet un pas fer per part dels fabricants per avançar cap a l’ecodisseny, fent que els objectes durin cada vegada més i tinguin més reciclabilitat.

La transició cap a una economia circular és un fet. La tecnologia i la innovació creen opcions més eficients per a que els envasos es reciclin o recuperin i tornin a ser introduïts en el mercat, després del seu ús, per a donar-los una nova utilitat. És un cercle que genera estalvis i a més, redueix emissions i els residus que acaben anat a parar a l’abocador.

 

Projecte Reciclos i Tirgi
Projecte Reciclos confia l’anàlisis i la qualitat a Tirgi

Què feu a Tirgi?

A Tirgi estem compromesos amb el Medi ambient i les persones. Som una empresa experta en la gestió de residus. La nostra activitat inclou tots els processos necessaris per aquesta tasca: emmagatzematge, recollida, transport, separació, valorització i reciclatge.

Realitzem aquestes feines amb una vessant social. Tenim un Centre Especial de Treball que dona feina a més de 80 persones amb discapacitat. I oferim altres serveis per a persones amb discapacitat com el SOI (Servei d’Orientació i Integració) o el STO (Servei de Teràpies Ocupacionals)

A més de les “4 Rs” del reciclatge: recuperar, reciclar, reutilitzar i reduir. A Tirgi també “Re-eduquem” amb els nostres educadors ambientals i “Re-inserim” oferint llocs de treball a persones amb especials dificultats.

Related Post

Written By Author:

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *